DEX er et IT-system som kan hjelpe deg med:

DEX støtter de vanligste databasene og trekker ut tabelldata og tilhørende dokumenter. Uttrekket blir så lagret på riktig struktur og format.

test


Bli kjent med Dex

Se videodemonstrasjon eller gå gjennom skjermbildene for å lære mer om Dex.