Gå i gjennom skjermbildene til DEX nedenfor eller klikk her for å se video.

STARTBILDE1)
Starter programmet 2) Her kan du skrive inn hvor du vil legge uttrekket 3) Avslutt programmet
OPPKOBLING TIL VALGT SYSTEM1)
Oversikt som til enhver tid viser hvor langt du er i uttrekksprosessen 2) Her velger du databasetype, denne listen vil øke etterhvert som vi får testet flere databaser 3) Skriv inn vertsnavn eller IP-adresse, og oppgi Port 4) For Oracle så skriver vi enten inn Servicenavn eller SID, andre databasetyper har andre påloggingsmåter . Skriv også inn brukernavn og passord dersom det er påkrevd 5) Velg koble til og trykk nesteVALG AV TABELLTYPER1)
Som dere ser så er vi nå på neste punkt i 5-stegs planen 2) Velg om du vil ha med View, Tabeller og/eller synonym-tabeller (i andre databaser kan vi få andre valg, dette er driver avhengig) 3) Trykk Neste for å gå videreVELG TABELLER, SE PÅ TABELLER OG BESTEM OM DU VIL HA MED DOKUMENTER1)
Velg databaseskjema (dette er ikke mulig i alle databasetypene) 2) Velg hvilke tabeller som skal med i uttrekket (vi anbefaler å velge alle) 3) Se på en tabell . Dette kan være nyttig for å finne ut om en tabell er tom, eller hvilken kolonne som inneholder referanse til eventuelle dokumenter (se eget skjermbilde) 4) Legg til fulltekstdokumenter (se eget skjermbilde) 5) Trykk Neste for å fortsetteSE PÅ INNHOLDET I EN TABELL1)
Bruk "scrollbaren" for å se hele tabellvidden 2) Juster kolonnebredden for å se hele innholdet 3) Steng ned dette skjermbildet. Vi får kun se de 50 første radene i en tabell for at vi ikke skal bruke for stor del av minnet i pc'en. Vi har skjult innholdet for passordkolonnen av hensyn til ansatte i Vindafjord kommune.TILKNYTT DOKUMENTER TIL UTTREKKET1)
Velg tabellkolonnen som inneholder dokumentreferansen 2) Oppgi stien til hvor dokumentene ligger, vi kan erstatte den opprinnelige stien med den som gjelder på vår pc/server 3) Oppgi fil-ekstensjon dersom den er utenom det vanlige (se formater som DEX gjenkjenner her) 4) Oppgi om dokumentene er lukket med passord, hvilken tabellkolonne dette ligger i (se forrige skjermbilde) eller oppgi passord dersom det er felles for alle dokumentene 5) Ofte er det flere dokumenter knyttet til hver rad i tabellen, dette oppgis her 6) Trykk ok for å gå tilbake og ta vare på opplysningene, trykk Avbryt for å forkaste opplysningeneBESKRIV SYSTEMET OG UTTREKKET1)
Skriv inn identifikatorer for arkivskaper og system 2) Sett inn ytterårene som systemet har vært i bruk 3) Lag en beskrivelse av systemet, denne følger det som er gitt i lovverk og andre regler. Denne tekstfilen lar seg lett endre dersom dere ønsker å bruke en annen mal 4) Skriv inn signatur for den som gjør uttrekket
5)
Trykk Neste for å gå til neste stegBEKREFT AT RIKTIGE OPPLYSNINGER ER GITT1)
Øverst til venstre viser vi nå at vi har kommet til veis ende i uttrekksprosessen 2) Etter å ha gått igjennom dette skjermbildet for å bekrefte at de opplysningene som er lagt in er korrekt, trykk på Finnish for å starte uttrekketUTTREKKET FORETAS1)
Viser tabeller lest, rader lest, om metadatafil er laget og antall xml-datafiler som blir konstruert. 2) Viser hvor mange dokumenter som er tatt med i uttrekket (og hvor mange som er tatt med,men som har ukjent type). Vi viser også hvor mange dokumenter som er konvertert til PDF og antall feilkonverteringer 3) Tilsvarende punkt 2 men for Blob'er, dvs. dokumenter som er binært representert i databasen.

Nå er alle 5 stegene gjennomgått og du som bruker kan nå innspisere selve uttrekksfilene og den strukturen de er lagt ut på. Alle struktur og formatvalg er innenfor nasjonale bestemmelser og internasjonale standarder.