24.03.2010

Ny DEX - bedre feilhåndtering

Ny versjon (1.0.9103) er utvidet med bedre logging av feilmeldinger, samt at stabiliteten er forbedret.

Erfaring har vist at kvaliteten på data i databaser det tas uttrekk av ikke alltid er like god. F.eks. kan det være lagret 54.03.2006 i en dato-kolonne (ugyldig dato). Ved slike feil har DEX tidligere stanset helt opp og gitt noe uforståelige feilmeldinger i loggen.

I den nyeste versjonen (1.0.9103) er slike feil tatt hånd om på følgende måte:


Det logges (i egen fil "data_extraction_errors.txt") hvilken tabell, rad og kolonne (PK) DEX ikke kunne behandle.


Disse dataene blir erstattet med NULL verdi.

3
DEX fortsetter uttrekksjobben med neste kolonne/rad i tabellen, og er dermed mer stabil da man ikke trenger å starte jobben på ny pga slike småting.

Man får altså et enklere utgangspunkt for å feilsøke i databasen vha SQL for å finne den presise årsaken til disse tingene. Samtidig trenger det ikke være krise dersom f.eks. 2 datofelt i 1 rad i en enkelt tabell ikke kom med i uttrekket. Ofte er disse dataene ubrukelige/feilaktige uansett.